Een nieuw pand, De Kroon op het Werk’ en nieuwe kleding

Zaanstad Schilderwerken in één woord: AF

Vorig jaar was Moonen Schilders uit Rosmalen de winnaar van De Kroon ophet Werk’ prijs. Het bijzondere is dat ditjaar opnieuw een schildersbedrijf tot de genomineerden behoord: ZaanstadSchilderwerken dat onlangs een nieuw pand betrok op een gloednieuw industrieterrein in Wormerveer.

Aardige bijzonderheid is dat het pand mede in eigen beheer kon worden gefinancierd doordat op jaarbasis € 45.000 aan premie op de verzuimverzekering kon worden bespaard. Dit als gevolg van een bijzonder laag ziekteverzuim: 07%, terwijl het gemiddelde in de branche 57% bedraagt.

Voorbeeldbedrijf 
Voor een bedrijf met 20 medewerkers, die bepaald niet vanachter een bureau hun werk verrichten, is dat een bijzondere prestatie die ook de jury van De Kroon op het Werk’ niet is ontgaan. Toch was het verzuimcljfer niet altijd zo laag. Integendeel zelfs. In 2000 bedroeg het verzuim zelfs nog 10,7%; bijna twee keer het gemiddelde! Toen Francis Blok bij haar broer André Blok in het bedrijf kwam werken als projectmanager, nam ze tevens het personeelsbeleid voor haar rekening en besloot ze daar lets aan te gaan doen. Haar recept was en is even doeltreffend als eenvoudig.

Francis: “Ik heb zelf in de gezondheidszorg gewerkt en weet uit ervaring datje mensen in een bepaalde richting kunt sturen door hen goed te adviseren. Dus ben ik allereerst met de medewerkers individueel gaan praten. Kijkend naar de verzuimcljfers bleek al gauw dat onder jongeren de maandagochtendziekte en disco-oren – zo noem ik het maar- het grootste probleem vormden. Dat kan natuurlijk niet, want wegblijven heeft gelijk gevolgen voor de collega’s met wie je in een ploeg zit. Zij mogen het deels zien op te vangen. Dat de mensen doen inzien heeft geholpen, evenals het felt dat Ik er regelmatig met de groep over spreek, wanneer we toolboxmeetings houden. Dat zijn we verplicht op grond van ons VCA* certificaat.” “ISO-gecertificeerd zijn we ook”, vult haar
broer André haar aan. “Al sinds 1993. Alleen wordt het wei steeds duurder om het bij te houden:’ “Maar je hebt er toch ook je plezier van”, merkt Francis op.

Investeren
De persoonlijke gesprekken, zeg maar functioneringsgesprekken, zijn niet de enige sleutel tot succes geweest. Het bedrijf heeft een collectieve ziektekostenverzekering voor het personeel afgesloten en daarbij
gelijk een extra pakket genomen. Dat pakket houdt in dat iemand met voorrang binnen 2 x 24 uur geholpen kan worden, wanneer er klachten zijn. Francis Blok: “Als iemand rugklachten heeft, dan vraag ik wat de dokter gezegd heeft dat eraan gedaan kan worden en maak ik er werk van. Het heeft geen zin dat iemand thuis blijft, want dat lost het probleem niet op. Dat moet professioneel, bijvoorbeeld via fysiotherapie worden aangepakt. We hebben ook met de Arbodienst afgesproken dat binnen twee dagen contact met een zieke medewerker wordt opgenomen. Daar betaal je voor, maar het betaalt zich ook terug.”

Alert
Al ben je nog zo zorgvuldig als werkgever, wil dat niet zeggen, datje nooit voor verrassingen komt te staan. Zo heeft Francis zich erover verbaasd dat bij de manifestatie ‘Veilig op de hoogte’ in Papendai (20 maart ii.) niets vermeld stond over het werken op hoogte onder invloed van medicijnen. “Wij hebben een paar keer in het bedrijf gehad dat iemand zware medicijnen moest gebruiken, waardoor het niet veilig was om op een ladder of een steiger te staan. Als er wat
gebeurt, dan ben jij als werkgever verantwoordelijk maar je kan er in wezen niets aan doen. Op zoiets moet je dus letten en vooral de mensen vragen wat de problemen met hun gezondheid zijn. Zij worden er tenslotte ook alleen maar slechter van,
wanneer hun iets overkomt.”

Nog verbaasd kunnen zij en haar broer overigens zijn over de lauwe houding van de GGD en andere autoriteiten, toen een van de medewerkers tbc bleek te hebben. Er moest stad en land worden afgebeld, voordat men bereid was actie te ondernemen en personen, met wie betrokkene In nauw contact was gekomen, nader te onderzoeken. Gelukkig bleek het achteraf geen open tbc te zijn.

Iedereen een kans
‘De Kroon op het Werk’ krijg je overigens niet alleen voor een laag ziekteverzuim. Dat zou je bij wijze van spreken nog (tijdelijk) met financiële lokkertjes kunnen bereiken. Zaanstad Schilderwerken is mede genomineerd door het sociale personeelsbeleid. Ze hebben bijvoorbeeld een timmerman in dienst genomen, die al zes jaar In de WAO zat. “Kijk”, zegt André Blok, “zo iemand verdient een kans. En als je hem die geeft en je ziet dat hij die met beide handen aangrijpt, dan wordt je er alleen maar beiden wijzer van. We hebben ook jongens in opleiding van een bijzondere school, een PP1, die vaak  psychische problemen hebben of ernstige leermoeilijkheden. We proberen ze als het  enigszins kan bij het SPOS in Heerhugowaard onder te brengen. Anders leiden we ze zelf op, want we zijn een erkend leerbedrijf.”

Nog een opvallend sociaal aspect is het regelen van thuishulp, wanneer iemands vrouw bijvoorbeeld ziek is. De medewerker hoeft dan niet thuis te blijven, terwijl de echtgenote professionele hulp krijgt. Het is een uit- breiding van het ziekteverzuimpakket, waarvoor kan worden gekozen, maar waarvan veel ondernemers waarschijnlijk niet eens weten dat zo’n mogelijkheid bestaat.

Spannend
Francis Blok is best zenuwachtig voor de prijsuitreiking. Het zou leuk zijn als opnieuw een schildersbedrijf de prijs won, maar genomineerd worden, is op zich ook al een hele prestatie. Het predikaat zou een mooie aanvulling zijn op het ISO en VCA* certificaat. Francis heeft ook nog een nieuwtje. Net is de bestelde kleding gearriveerd. Alle medewerkers krijgen een mooie bodywarmer en T-shirt, met op de rug het bedrijfslogo gedrukt. Het ziet er prima uit en de ‘jongens’ zijn er verguld mee. Die finishing touch is ongetwijfeld Francis’ Inbreng. Ze heeft vroeger een schoonheidssalon gehad en is dol op kleur. Dat oog voor detail komt ook tot uiting in de presentatie van het personeel. Dat past weer goed bij een bedrijf dat in Amsterdam onder andere in opdracht van Stadsherstel regelmatig monumenten verfraait.

Reacties zijn gesloten.