BPF Verzuimpreventie Coach

BPF VERZUIMPREVENTIE COACH

VERZUIM IS TE BEÏNVLOEDEN! VERZUIM BINNEN UW ORGANISATIE IS DAADWERKELIJK TE BEÏNVLOEDEN. MET BEHULP VAN DE SUCCESVOLLE BPF-METHODE KAN VERZUIM OP EEN PRAKTISCHE MANIER WORDEN AANGEPAKT. TIJDENS EEN KOSTELOOS INTAKEGESPREK OP VRIJBLIJVENDE BASIS INVENTARISEERT VERZUIM PREVENTIE COACH FRANCIS BLOK HET VERZUIMGEDRAG BINNEN UW ORGANISATIE. TEVENS ADVISEERT ZIJ U OVER HET TE VOLGEN TRAJECT: INTENSIEVE, PERSOONLIJKE COACHING OP DE WERKVLOER, OF ÉÉN OF MEERDERE WORKSHOPS VOOR HET MANAGEMENT.

Afhankelijk van de grootte van de onderneming biedt BPF verschillende diensten op maat. Op basis van de bevindingen uit het intakegesprek wordt de problematiek geanalyseerd voor een helder inzicht in de aard van het verzuim.
Aan de hand van een plan van aanpak wordt het verzuim op een structurele manier aangepakt voor een positief resultaat op de korte en op de lange termijn.

bpf

Meer weten? Klik hier…

 

KROON OP HET WERK

Dat verzuim te beïnvloeden is, kunt u tijdens het intakegesprek en de praktijkgerichte workshop vernemen van BPF’s Verzuim Preventie Coach Francis Blok. Naast haar werkzaamheden voor BPF is Francis Blok verantwoordelijk voor het personeels- en organisatiebeleid van Zaanstad Schilderwerken BV. Dat bedrijf was in 2004 een van de vijf genomineerden voor Kroon op het Werk, een initiatief van het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid i.s.m. het Werkend Perspectief. Deze jaarlijkse werkgeversprijs wordt gegund aan bedrijven die zich op een creatieve en succesvolle manier inzetten op het gebied van verzuim en reïntegratie.

Tijdens het uitgebreide begeleidingstraject zullen in nader overleg alle medewerkers worden geïnformeerd. De ervaring leert dat goede communicatieve technieken een cruciale rol spelen in de aanpak van verzuim op de werkplek. De BPF-methode is hierin de succesfactor. Daarbij bieden de PBF-workshops uitstekende handvatten om verzuim binnen uw organisatie te onderkennen en aan te pakken. Een goed begin is het halve werk! Onder leiding van Francis Blok werd het verzuim bij Zaanstad Schilderwerken met behulp van de BPF-methode in drie jaar tijd teruggedrongen van 10,7% in 2000 naar 0,7% in
2003 en 0,2% in 2004. Dit om u ervan te overtuigen dat het drastisch terugdringen van
verzuim geen utopie is. BPF rekent graag aan u voor wat een lager verzuim uw bedrijf op jaarbasis kan schelen aan harde euro’s. Wij hopen u binnenkort van dienst te kunnen zijn tijdens een persoonlijk intakegesprek.

Uw Verzuim Preventie Coach

Francis Blok

Reacties zijn gesloten.